Oudermediation

"Wij zijn gescheiden..."

"Wij zijn gescheiden..."

Kennismaking


Heb je nog vragen of wil je weten of wij iets voor je kunnen betekenen? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we samen of jouw situatie geschikt is voor mediation.

Oudermediation


Wil je afspraken in het ouderschapsplan veranderen en weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Dan zijn jullie als ouders welkom om samen met ons het gesprek aan te gaan.

In de loop van de tijd verandert de situatie. Kinderen worden ouder en krijgen een eigen mening. Zij willen soms korter of langer bij de andere ouder zijn. Ook kan de inkomenssituatie zijn gewijzigd  en wil je de afspraak over de kinderalimentatie opnieuw bezien. Of de gezinssituatie is veranderd, waardoor nieuwe samengestelde gezinnen zijn ontstaan. Dit alles kan aanleiding zijn om opnieuw naar de eerder gemaakte afspraken in het ouderschapsplan te kijken.

Mogelijk komen jullie hier samen niet uit, dan kan een gesprek met een mediator zinvol zijn. Een onafhankelijke derde begeleidt jullie in het maken van werkbare afspraken. Zo weet je als ouders waar je aan toe bent en wordt escalatie voorkomen. Hierbij hanteren we de visie dat eigen inbreng van de kinderen waardevol is en betrekken wij hun mening in de te maken afspraken.

Samen bekijken we of jouw situatie geschikt is voor mediation